TeachYourDog

Effektiv, etisk og vitenskapelig basert hundetrening

Brenner du for å trene hund? Elsker du å se forandring hos hunden ? Virkelig kjenne på mestringsfølelsen som kommer etter en god treningsøkt? Er du lei av å høre om hva du skal og gjøre, men aldri lære hvordan og hvorfor?

Eller har du bare lyst å lære mer om hunden og hundens atferd?

Da er dette kurset for deg!

På dette kurset vil du lære om hvordan hunder lærer, og hvordan du kan få hunden din til å gjøre det du vil på en positiv måte. Du vil lære allsidig, systematisk, metodisk og effektiv hundetrening. Og ikke minst - du vil lære hvordan du kan trene hunden din på en positiv måte uten bruk av rykk og napp og kjefting.

Du vil lære hvordan du kan trene hunden din til å oppføre seg ordentlig i hverdagen, utføre kule triks, eller utføre øvelser fra ulike hundesporter. 

Etter kurset er ferdig vil du kunne planlegge og gjennomføre trening av hunden din - til akkurat det du og din hund har behov for!

 På dette kurset vil du lære hvordan du kan bli den beste treneren din hund fortjener!

 

TeachYourDog

Trenerkurs

 På trenerkurset vil du lære blant annet:

 - om hunden og hundens atferd

- hvordan og hvorfor hunden lærer

- flere metoder du kan benytte i effektiv og positiv hundetrening

- planlegging av innlæring

- mange praktiske eksempler på hvordan metodene kan brukes

 

 

Praktiske detaljer:

Oppstart 26.03.22!

Kurset har tre utgaver:

VIP

Online Pluss

Online

Alle kursene har seks moduler og gjennomføres helt eller delvis via digitale plattformer. 

Alle modulene avsluttes med deleksamen som må bestås før du kan starte på neste modul. I tillegg til teoretisk og praktisk undervisning, inneholder kurset en omfattende og langvarig modul med praktiske oppgaver som skal løses og godkjennes. Her må alle oppgavene løses for at modulen skal kunne godkjennes. Kurset avsluttes med innlevering av selvvalgt prosjektoppgave. 

 

Dette trenger du:

PC og skriver

Facebook konto

Smart-telefon eller annet kamera

Hund å trene med

 

Hvorfor akkurat dette kurset?

Jeg fikk min første hund i 1986, og meldte meg sporenstreks på valpekurs! Jeg var ung og helt opp over ørene forelsket i schæferhannhunden min, Marco. Tre kvelder ut i valpekurset var følelsene vi hadde for hverandre dessverre helt anderledes. Etter tre kvelder med ulike varianter av tvang og straff, var vi like misfornøyd med forholdet vårt, både Marco og jeg. Jeg hadde vondt i sjelen, og han hadde sikkert like vondt i kroppen - og det var ikke bra for relasjonen vår!

Mine spørsmål om metodevalg, ble forklart med nødvendigheten av å være sjef, vise hvem som bestemte, og sette hunden på plass. For Marco og meg fungerte det ikke helt slik - han syntes ikke jeg var noen god to-beining i det hele tatt, og hadde heller ingen problemer med å si fra om det. 

Slik skal ikke hundetrening være! Hundetrening skal baseres på en god relasjon mellom hund og fører, system, struktur og vitenskapelig baserte metoder basert på bruk av belønninger, Alle mine hunder etter Marco har heldigvis blitt trent på denne måten, og dette har gjort meg til en lykkeligere og bedre hundetrener. Hunden mine er også blitt lykkeligere og bedre tilpasset av denne tilnærmingen!

Dette kurset er basert på kunnskap og erfaring fra de siste tiårene med belønningsbasert og vitenskapelig basert hundetrening! 

KURSETS OPPBYGGING OG INNHOLD

INTRODUKSJON

Praktisk informasjon om kurset

Innføring i gjeldende lovverk og etiske retningslinjer

Hva er en god hundetrener?

 

Modul 1

HUNDEN

Opprinnelse, biologi, anatomi, fysiologi og helse

Etologi og grunnleggende atferdslære

Hundens utviklingsfaser

Rasekunnskap og individuelle anlegg

Hundens sanser, signaler, følelser, tanker og handlinger

 

Deleksamen 1 (teori)

 

Modul  2

LÆRINGSTEORI

Læringsmekanismer

Forsterkerteori

Ulike metoder for å "få" en atferd; hvordan og hvorfor, fordeler og ulemper

 

Deleksamen 2 (teori)

 

Modul 3

HVA SKAL HUNDEN GJØRE?

Hvordan sette sammen atferder til mer kompliserte handlinger?

Hva skal hunden bli når den blir stor?

Målbilder og treningsplanlegging

 

Deleksamen 3 (teori)

 

Modul 4

HUND I HVERDAGEN

Hva er viktig for å ha en lydig hund i hverdagen?

Hund i dagens samfunn

Sosialisering og miljøtrening

Hva med "problemhunden"?

 

Deleksamen 4 (teori)

 

Modul 5

PRAKTISK TRENING

Trening med egen hund - innleveringsoppgaver med flere praktiske øvelser

Krever bruk av egen hund

 

 Deleksamen 5 (praksis)

 

 

Modul 6

SELVVALGT PROSJEKTOPPGAVE

Her skal du beskrive innlæring av en selvvalgt oppgave, og gjennomføre denne i praksis. Innlæringen skal dokumenteres i en skriftlig prosjektoppgave med dokumentasjon på de ulike trinnene i innlæringen. 

Når prosjektoppgaven er bestått, godkjennes kurset.

 

 

.

SIKRE DEG DIN PLASS HER!

 

KONTINUERLIG LÆRERKONTAKT!

 

Du får tilgang til en privat Facebook gruppe ved kursstart. I Facebook gruppa kan du stille spørsmål både til instruktør og til de andre deltakerne. Du kan laste opp videoer, og du kan også se andres videoer. Dette er et svært nyttig og lærerikt fellesskap!

 

Individuell tilbakemelding på innleveringsoppgaver foregår også i Facebook gruppa! Du kan laste opp så mange lekser du bare vil, og du får tilbakemeldinger til avtalte tider. 

 

 

 

 

KURSMATERIELL

 

Du vil få tilgang til flere forelesninger, sjekklister, logger og annet materiell som vil være nyttig både under utdanningen, men også når du er ferdig på kurset.

 

Det arrangeres også regelmessig spørretimer hvor innholdet i forelesningene forklares, og hvor du kan stille spørsmål.

 

Kurset baseres på anerkjent litteratur, og det anbefales å lese denne underveis i kurset.

 

 

 

TRENINGSTIPS

 

I tillegg til kursmateriell og spørretimer, vil det legges ut treningstips og treningsvideoer i facebookgruppa.

 

Dette vil gi deg enda mer grunnlag til å forstå de ulike metodene og hvilke metodevalg du  kan ta senere!

 

 

 

 

KURSLEDER

Kursleder er Hilde Ulvatne Marthinsen. Hilde har fungert som instruktør siden 1991, og har hjulpet mange hunde-eiere og - førere med sine hunder i en årrekke. Hilde har trent egne hunder innen agility, lydighet, rallylydighet, retrieverjakt og bruks.

Hilde er utdannet forsker, og dette farger hennes syn på hundetrening og metoder. Hundetrening skal være morsomt for både hund og eier, samtidig som den skal være systematisk og strukturert for å være mest effektiv. Det er derfor viktig at eier klarer å formidle til hunden hva vi vil den skal gjøre, og ikke fokusere på hva vi vil den ikke skal gjøre.

Anbefalt litteratur

 

Bra relation (Kenth Svartberg)

Härliga valptid - forstå och utväckla din valp (Ingalill och Curt Blixt)

Innlærning hos tamhund (Kenth Svartberg)

Blygerhundar (Jessica Mann)

KLIK deg til success (Christina Ingerslev)

Shaping (Fanney Gott)

The domestic dog (James Serpell)

Hundens språk och tankar (Per Jensen)

Dominans og lederskap (Barry Eaton)

Pluss flere som kommer underveis i kurset!

(NB! Du trenger ikke kjøpe alle bøkene for å delta på kurset; det rekker å få med seg forelesningene!)